فیلم آموزش کار با دیسک تراش درجا شرکت تیماتک

آموزش ساخت ابزار کارآمد برای تعویض لنت ترمز

قطعات مختلف چرخ و ترمز که با آنها در کار دیسک تراشی سر و کار داریم:

دیسک ترمز: وظیفه ایجاد اصطکاک بین چرخ گردان خورو و لنت را دارد

دیسک تراشdisk

 

دیسک ترمز

کالیپر: وظیفه نگهداری لنت و فشار دادن لنت به سطح دیسک را دارد:

دیسک تراشcaliper

 

کالیپر ترمز

توپی: نگهداری از بلبرینگ و اتصال رینگ و دیسک به همدگیر

دیسک تراشtoopi

 

توپی چرخ

مجموعه کامل چرخ و لوازم ترمز در یک نگاه:

دیسک تراشfuul