شرکت فناوران تلاشگر شاهوار با برند رسمی تیماتک

شرکت دانش محور فناوران تلاشگر شاهوار مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان در شهر شاهرود از سال 1399 فعالیت خود را در زمینه تولید دیسک تراش درجا تیماتک به صورت کاملا علمی و حرفه ای آغاز نموده است.

نمونه حال حاضر ثبت اختراع شده توسط این شرکت بوده و برند رسمی تیماتک ثبت شده میباشد.

این شرکت با تیم فنی قوی و تیم تحقیق و توسعه پویا توانسته اولین دستگاه دیسک تراش با استپر موتور را به بازار ارایه دهد که بسیاری از عیوب دستگاه های داخلی و خارجی را رفع نموده است.